Toimintakertomus

 

PROFESSORILIITTO

Helsingin yliopiston osasto

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

 

Johtokunnan kokoonpano 2016

Syyskokouksessa 26.11.2015 valittiin osaston johtokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 professori Jaana Hallamaa (teologinen tdk) ja varapuheenjohtajaksi professori Edward Hæggström (matemaattisluonnontieteellinen tdk). Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Professori Jukka Finne                            (Bio- ja ympäristötieteellinen tdk)

Professori Maria Fredriksson-Ahomaa      (Eläinlääketieteellinen tdk)

Professori Tommi Inkinen                       (Matemaattis-luonnontieteellinen tdk)

Professori Anne Juppo                            (Farmasian tdk)

Professori Esa Korpi                               (Lääketieteellinen tdk)

Professori Hannele Niemi                        (Käyttäytymistieteellinen tdk)

Professori Laura Kolbe                            (Humanistinen tdk)

Professori Olli Norros                             (Oikeustieteellinen tdk)

Professori Per Saris                                 (Maatalous-metsätieteellinen tdk)

Professori Mikael Skurnik                       (Lääketieteellinen tdk)

Yli-intendentti Soili Stenros                     (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Professori Maritta Törrönen                     (Valtiotieteellinen tiedekunta)

Puheenjohtaja hoiti myös sihteerin tehtävät ja yhteyspäällikkönä jatkoi Anne Juppo.

 

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa (3.2., 20.4., 24.5., 5.10. ja 22.11.).

 

Osaston edustus liiton toimielimissä

Toimintavuonna osaston jäsen professori Kaarle Hämeri toimi Professoriliiton puheenjohtajana, hallituksen työvaliokunnan jäsenenä, sijoitustoimikunnan jäsenenä sekä osallistui professorien ja tieteentekijöiden P & T:n toimintaan.

Professoriliiton valtuustossa (2015–2016) osastoa edustivat kevätkokouksessa 21.5.2014 tehdyn esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen                               1. varajäsen                             2. varajäsen

Jaana Hallamaa                                    Laura Kolbe                             Esa Korpi

Jukka Finne                                          Esa Korpi                                 Hannele Niemi

Anne Juppo                                          Hannele Niemi                         Per Saris

Juha Karhu                                           Per Saris                                   Henry Väre

Mikael Skurnik                                     Henry Väre                              Maria Fredriksson-Ahomaa

Maritta Törrönen                                  Maria Fredriksson-Ahomaa       Laura Kolbe

 

Osaston syys- ja kevätkokoukset                                       

Osaston sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin 24.5.2016 ja 21.11.2016. Kevätkokous järjestettiin Suomenlinnan pajasalissa ja syyskokous Helsingin työväentalolla.

Syyskokouksessa 21.11.2016 valittiin osaston johtokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 professori Edward Hæggström (matemaattis-luonnontieteellinen tdk) ja varapuheenjohtajaksi professori Esa Korpi (lääketieteellinen tdk). Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Professori Jukka Finne                                      (Bio- ja ympäristötieteellinen tdk)

Professori Maria Fredriksson-Ahomaa               (Eläinlääketieteellinen tdk)

Professori Anne Juppo                                      (Farmasian tdk)

Professori Laura Kolbe                                     (Humanistinen tdk)

Professori Petri Luomanen                                (Teologinen tdk)

Professori Johanna Mäkelä                                (Kasvatustieteellinen tdk)

Professori Olli Norros                                       (Oikeustieteellinen tdk)

Professori Mikko Saikku                                   (Tutkijakollegium)

Professori Per Saris                                           (Maatalous-metsätieteellinen tdk)

Professori Mikael Skurnik                                 (Lääketieteellinen tdk)

Yli-intendentti Soili Stenros                              (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Professori Maritta Törrönen                              (Valtiotieteellinen tiedekunta)

 

Osaston jäsenmäärä

Osaston jäsenmäärä oli vuoden 2016 alussa 575, joista työssä olevia oli 341. Vuoden 2016 päättyessä kokonaisjäsenmäärä oli 559 jäsentä, joista työssä olevia oli 336.

 

Edunvalvonta

JUKO:n luottamusmiehinä ovat vuonna 2016 toimineet Jukka Finne ja Per Saris. Varaluottamusmiehenä toimi Henry Väre.

 

Järjestön edustukset eri yhteisöissä

Osaston edustajina Helsingin yliopiston AKAVA yhteistyöryhmässä on toiminut professori Jaana Hallamaa.

Rehtorin asettamassa opetushenkilöstön YPJ-arviointiryhmässä jäsenenä oli professori Juha Karhu ja varajäsenenä professori Jukka Finne 1.3.2014 alkaneella kaudella.

Professori Per Saris varajäsenenään professori Jaana Hallamaa edustivat osastoa Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvostossa.

 

Lausunnot ja kannanotot sekä muu toiminta

Kuluneella toimintakaudella 2016 osasto edusti seuraavissa tilaisuuksissa:

22.4. Professoriliiton kevätseminaari (Pörssitalo, Helsinki)

23.4. Valtuuston kevätkokous (Tallinna)

1.–2.6. Paikallistoiminnan kehittämisseminaari (Mustion linna)

27.–28.10. Osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät (Helsinki)

25.11. Valtuuston syyskokous (Helsinki)

Lisäksi johtokunnan jäsenet kokoontuivat lukukausien aikana helmi-joulukuussa kuukausittain yliopiston rehtoraatin järjestämiin johdon ja professorien keskustelutilaisuuksiin. Keskusteluissa kuultiin yliopiston johdon näkemyksiä, joita johtokunnan jäsenet kommentoivat ja arvioivat, usein kriittisesti. Lisäksi johtokunnan jäsenet toivat johdon tietoon professorikunnan huolia meneillään olevista hankkeista, niiden toteuttamistavasta ja -aikataulusta.