Johtokunnan jäsenet

Osaston johtokunta 2016

Kimmo Suomi puheenjohtaja
Liikuntatieteellinen tiedekunta
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
fax:
gsm: +358408053973
kimmo.j.g.suomi@jyu.fi

Jussi Välimaa,  varapuheenjohtaja, luottamusmies (Erillislaitokset),
Rauno Julin (Matemaattis-luonnontieteellinen tdk)
Petri Karonen (Humanistinen tdk)
Tommi Kärkkäinen (Informaatioteknologian tdk)
Marja-Kristiina Lerkkanen (Kasvatustieteiden tdk)
Markku Lonkila, sihteeri, yhteyspäällikkö (Yhteiskuntatieteellinen tdk)
Mika Lähteenmäki (Humanistinen tdk)
Aila Virtanen (Kauppakorkeakoulu)