Oulun yliopiston osasto

Professoriliiton tehtävänä on toimia professorien ammatillisena yhdyssiteenä ja työmarkkinajärjestönä.

Liitto korostaa tieteellisen tutkimustyön ja siihen perustuvan ylimmän opetuksen merkitystä sekä vaalii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta.