Historiaa

Helsingissä 7.10.1970 päivätyllä kirjeellä toiminnanjohtaja Ilmo Rinkinen kutsui "Korkeakoulujen Professoriliiton jäsenet Oulun yliopistossa" kokoukseen. Kokouksen aiheina olivat liiton johtokunnan jäsenen (Leo Heikurainen) katsaus korkeakoulujen hallinnon uudistamiskysymykseen ja keskustelu, liiton toiminnanjohtajan katsaus ja keskustelu, liiton paikallisjaoston perustaminen Ouluun ja sen jäsenten valinta.

Kokous pidettiin 16.10.1970 klo 19 alkaen salissa FH1 Kasarmintie 8:ssa. Kokouspöytäkirjan 8 §:ssä todetaan: "Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa Ouluun paikallisjaos, jossa eri tiedekunnat sekä toisaalta professorit ja apulaisprofessorit ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuna."

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat Liiton jäsenet: M. Mannerkoski, V. Veijola, K. Dammert, S. Piha, J. Kyrki, P. Tuomikoski, M.T. Porkka, I. Svento, R. Lindholm, S. Oja ja E.A. Lind. Kokous valitsi "jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen" seuraavat (suluissa varamies): Lemmitty Salmensaari (Esko Hyttinen), Ralf Lindholm (Väinö Havu) ja Kyösti Julku (Esko A. Lind).

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Julku, joka toimi tehtävässä vuodet 1970-1971. Osaston muina puheenjohtajina ovat olleet: Matti Karras 1972-1974, Jukka Kyrki 1975-1976, Yrjö Vasari 1977-1979, Sirkka Kupila-Ahvenniemi 1980-1982, Pekka Vuoria 1983-1988, Martti Mela 1989-1991, Jukka Jokisaari 1992-1994, Arto Kirri 1995-2000, Risto Laitinen 2001-2005, Maija Fredrikson 2006-2011, Sulo Lahdelma 2012-2014 ja Juha Risteli 2015-.