Medlemskap

Till medlem i Professorsförbundet antas universitets- och högskoleprofessorer, eller forskare och undervisande personer i motsvarande ställning. Även forskningsprofessorer inom forskningsinstitut kan ansluta sig under vissa förutsättningar.

 
Medlemsanslutningen steg för steg:
1. Fyll i och skicka in blanketten för medlemsansökan.
2. Skriv ut och fyll i den fullmakt som behövs för debitering av medlemsavgiften. Med fullmakten låter Du Din arbetsgivare göra innehållning av medlemsavgiften av Din lön för Professorsförbundets räkning.
3. Fullmakten sänder Du i brev till Professorsförbundet, Skillnadsgatan 7, 00130 Helsingfors.
 
Medlemsförmånerna ser Du här!