Bli medlem

En professor vid ett universitet eller en forskare eller en lärare i jämförbar ställning kan ansluta sig som medlem i förbundet. Till medlem i förbundet kan antas en person med tidsbestämt arbetsförhållande.

En person som är i karriärsystemet (tenure track, vakinaistamispolku) med inriktning på en framtida professur kan antas som medlem i förbundet när det nästsista steget i karriärsystemet har nåtts. Personen brukar vid det laget för det mesta tituleras biträdande professor (associate professor, apulaisprofessori).

Statliga forskningsinstituts anställda, vilkas tjänstebeteckning är professor eller forskningsprofessor, har rätt att bli medlemmar i Professorsförbundet. När dessa personer har blivit antagna till tjänster av detta slag har utnämningen typiskt föregåtts av utvärdering av vederbörandes vetenskapliga kompetens.

Förutsättningarna för medlemskap prövas från fall till fall, när en sökande räknas till följande kategorier:
- person som i ett statligt forskningsinstitut är forskningsdirektör eller motsvarande
- person inom en annan (alltså icke-statlig) forskningsorganisation arbetar som forskningsprofessor, forskningsdirektör eller motsvarande
- person som sköter en professur på deltid, med deltidsandel mindre än 25 procent
- person med yrkesbeteckningen professor of practice.När en person med anställning/tjänst på ett forskningsinstitut inlämnar medlemsansökan, behövs följande bilagor: (1) en meritförteckning med personens arbetskarriär, bedömningar av personens vetenskapliga kompetens, eventuella docentur, avhandlingshandledare samt övrig akademisk verksamhet. Vidare önskas (2) en förteckning över publikationer samt (3) en arbetsbeskrivning för personens nuvarande arbete. Bilagorna kan insändas med e-post till organisationchef Raija Pyykkö, raija.pyykko (at) professoriliitto.fi  

Så här skickar du ett krypterat meddelande till Professorsförbundet

Konfidentiella meddelande, bilagor och utredningar (till exempel fullmakt eller rese- och arvodesräkning) skickar du säkrast till Professorsförbundet via vår skyddade e-postförbindelse på adressen https://www.securemail.fi.

Bifoga till e-posten bilagan i antingen jpg-, png-, pdf- eller i tif-format. Bilagan kan också vara en cellmärkta, detaljerad bild av hela dokumentet, vilket tydligt visar all information i bilagan.

Användningen av tjänsten kräver registrering. När du registrerar dig, får du ett meddelande till din e-postadress som innehåller en personlig länk till tjänsten. Länken gäller i 10 dagar i taget.

Medlemsansökan

Vänligen observera att genom att fylla i dessa uppgifter medger du till förbundets hantering av dina uppgifter i dina medlemskapsaffärer. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jag är också medlem av följande AKAVA-förbund, vilket medför nedsätting av Professorsförbundets medlemsavgift:

*
*
*
*

Som medlem i arbetslöshetskassan har Du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet eller permittering. Kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Som medlem kan Du vara i endast en arbetslöshetskassa.

Om Du vill skilja från Ditt nuvarande fackförbund, vänligen tar kontakt med Ditt fack direkt.

*

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska

 Medlemsansökan  (198 kB)
PDF-fil Medlemsansökan (pdf)  (200 kB)
PDF-fil Fullmakt  (157 kB)
PDF-fil Broschyr  (665 kB)