Fennia från 1.1.2019

PDF-fil Anvisning  (364 kB)

Medlemsförmåner

Intressebevakning

 • Intressebevakning i frågor som gäller avlöning och anställningsvillkor
 • Förtroendemän och lokalavdelningar till hands på arbetsplatserna
 • Vetenskaps- och utbildningspolitisk intressebevakning

Anställningsskydd

Försäkringsskydd

 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Yrkesrelaterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring  
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden i Fennia
  Vårdaren ger råd när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall och bokar tid åt dig. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5000
 • Reseförsäkring för fritiden i Fennia
  Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst för utlandsresenärer +358 10 503 5503 (24/7)
 • Frivilliga gruppförsäkringar
  • Mera information:
   OP Försäkring, tel. 0303 0303
   If, tel. 010 191 919

Information och utbildning

Övrigt

 • Telefonrådgivning i privata juridiska frågor
 • E-postlåda med domännamnet professori.fi
 • Akava-kalendern
 • Semestertjänster
 • Varierande medlemsförmåner Member+ för Akava-anslutna
 • Bensinförmån med Teboil-kort med betalningstid
 • Rabatter i Kultajousi butiker och Westerback 1897 -butik, Centralgatan 5 Helsingfors.
 • Professoremblem till gravsten
PDF-fil Professoremblem  (229 kB)