Aalto-yliopisto

Luottamusmiehet

Prof. Esko Niemi
p. 040 503 1384

Prof. Pertti Haaparanta
p. 040 353 8180

Varaluottamusmies

Prof. Jorma Skyttä
p. 040 5012 563

Prof. Matti Rossi
p. 09 4313 8996