Helsingin yliopisto

Luottamusmiehet:

Per Saris (Kumpulan ja Meilahden kampukset)
09 1915 9369
per.saris (at) helsinki.fi

Jukka Finne (Viikin kampus)
09 1915 9040
jukka.finne (at) helsinki.fi

Varaluottamusmiehet:

Dan Lindholm (Meilahden kampus)
045 651 656
dan.lindholm (at) helsinki.fi

Anne Juppo (Viikin kampus)
09 1915 9162
anne.juppo (at) helsinki.fi

Olli Norros (Viikin kampus)
050 5359 428
olli.norros (at) helsinki.fi