Tampereen yliopiston osasto

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat. Professoriliittoon kuuluu yli 2000 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80 %.

Näiden sivujen kautta saat tietoa Professoriliiton Tampereen osaston toiminnasta, löydät tarvittavia yhteystietoja sekä mm. Professoriliiton liittymislomakkeen. 

Ajankohtaista

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston toiminnassa ajankohtaista:

Professoriliiton Tampereen yliopiston uuden osaston johtokunta on aloittanut toimintansa

  • Uuden johtokunnan neljäs kokous pidettiin 25.4.2019. Kokouksen alkupuolelle oli kutsuttu mukaan professorineuvoston puheenjohtajisto, ja kokouksessa käytiin keskustelua Tampereen yliopiston professorineuvoston, Professoriliiton paikallisosaston ja valtakunnallisen Professoriliiton rooleista ja toiminnasta. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kevätkokouksesta, rehtorin tapaamisesta, professorilounaista ja viikolla 46 pidettävien liiton 50-vuotisjuhlien valmisteluista.
  • Johtokunnan kolmas kokous pidettiin 29.3.2019. Kokouksessa keskusteltiin provostin kanssa toteutuneesta tapaamisesta, emeriti-sopimuksista, sekä mm. liiton 50-vuotisjuhlien, osaston kevätkokouksen (16.5.2019) ja professorilounaiden järjestelyistä. Myös Oikeusasiamiehen lausunnosta, osaston toiminnan kielipolitiikasta, kansainvälisten professorien asemasta ja englannin kielen käyttämisestä tulevissa tilaisuuksissa käytiin keskustelua.
  • Johtokunnan toinen kokous pidettiin 12.2.2019. Kokouksessa käsiteltiin toiminta. ja talousssuunitelmaa, emeriti-sopimuksia, sekä tehtiin Professoriliiton 50-vuotisjuhlavuoden ja osaston sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelua. Lisäksi keskusteltiin professorilounaista, tiedevaaleista ja rehtorin tapaamisista.
  • Johtokunta piti järjestäytymiskokouksen 15.1.2019. Kokouksessa sovittiin tehtävien jaosta, suunniteltiin tulevaa toimintaa ja käytiin keskustelua toiminnan tavoitteista ja painopisteistä.