Työhyvinvointi

Jaksaminen on tärkeää työntekijälle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Yksittäiselle ihmiselle työhyvinvointi tuo elämänlaatua.

Professoreiden kohdalla haasteita työhyvinvoinnille asettavat mm. työnkuvan moninaisuus, yliopistojen rahoitukseen liittyvät tekijät sekä suuri työnmäärä ja kiire. Ohessa Professoriliiton Professorin työ 2014 -kyselyn tuloksia.

Tilastokeskuksen vuoden 2006 ajankäyttötutkimuksen mukaan professoreilla on vuosityötunteja noin 2 250, vaikka työaikasopimus määrittelee vuosittaiseksi työajaksi 1 600 tuntia. Lisäksi yliopistoissa on viime vuosina ollut useita erilaisia uudistuksia, jotka ovat kuormittaneet työyhteisöä ja lisänneet työntekijöiden henkistä kuormittuneisuutta.

Työntekijän henkistä hyvinvointia voidaan parantaa työntekijän voimavaroja tukemalla sekä työyhteisöä, yhteistyötä ja työpaikan toimintatapoja kehittämällä.

Tältä sivulta löydät linkkejä sivuille, joissa käsitellään työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Reilu peli - välineitä yhteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla
Mikä on häirintää
Ohjeita epäasiallisen kohtelun käsittelyyn työpaikoilla
Toimintamalleja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi työpaikalla
Aikapaineet ja työn itsenäisyys