Yliopistot ja tutkimus eivät olisi kestäneet lisäleikkauksia

6.4.2016

TIEDOTE 6.4.2016

HETI JULKAISTAVISSA

 

 

Professorit ja Tieteentekijät kehysriihen päätöksistä:

Yliopistot ja tutkimus eivät olisi kestäneet lisäleikkauksia

 

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto pitävät tärkeänä, että loppuhallituskauden aikana ei tehdä enää lisäleikkauksia yliopistojen ja tutkimuksen rahoitukseen. Sellaisia ne eivät olisi kestäneet.

- Kehysriihen päätöksiä voi pitää eräänlaisena torjuntavoittona. Hallitus tuntui vihdoin ymmärtävän keskeisen viestimme yliopistojen ja tutkimuksen tärkeydestä, kommentoi Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Hyvänä voidaan pitää myös sitä, että hallitus kompensoi kehyspäätöksen uuden indeksisäästön vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksiin sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrärahaindeksiin täysimääräisesti ylimääräisellä 37 milj. euron vuosittaisella määrärahalla.

Lisäksi hallitus toteuttaa vuosina 2017–2018 yhteensä noin 105 miljoonan euron panostuksen korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseksi ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseksi sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseksi.

- 105 miljoonan euron lisäsatsaus on positiivinen signaali, mutta kertaluonteisuutensa vuoksi se on lähinnä ”paikkausainetta” – opetuksen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Nuorten tutkijoiden aseman parantamiseen liittyvä kirjaus ei vielä kerro, mitä konkreettisia toimenpiteitä on luvassa, mutta olemme niitä mieluusti yhteistyössä kehittämässä, toteaa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Liitot muistuttavat myös, että ympärivuotista opiskelua ei voi toteuttaa ilman merkittäviä satsauksia, jotka vaikuttavat mm. opetushenkilöstön määrään. Verkko-opetus ei ole säästökeino vaan se vaatii runsaasti työtä.

Vaikka nyt päätettiin, että loppuhallituskauden aikana yliopistoihin ja tutkimukseen ei tehdä lisäleikkauksia, voimaan jää hallitusohjelmassa sovittu mittava 420 miljoonan euron vähennys. Mitään leikkauksia ei peruttu.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto pitävät huonona hallituksen kehysriihen päätöksiä opintotuen leikkauksesta. Liittojen mielestä opiskelijoilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun. Tämä on aina ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus. Opintotuen leikkaaminen ja sen muuttaminen enemmän lainapainotteiseksi sotii tätä vastaan.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 3402 725;

toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284