Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus laski rajusti 2012

31.10.2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8 miljardia euroa vuonna 2012. Tilastokeskuksen laatiman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilaston mukaan menot laskivat 330 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Laskua tapahtui lähes yksinomaan yrityssektorilla, jossa t&k-toimintaan käytetyt menot supistuivat 350 miljoonalla eurolla. Elektroniikka, tietokoneet ja sähkölaitteet -toimialalla t&k-menot pienenivät 570 miljoonaa euroa, mutta monet muut toimialat, erityisesti muut koneet ja laitteet, raportoivat edellisvuotta suurempia t&k-menoja.
 

Lisätietoja: Tilastokeskuksen uusin t&k-julkistus