Aalto-yliopisto aloittaa yt-neuvottelut palvelutoiminnoissaan

16.4.2014

Aalto-yliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on parantaa yliopiston tukipalvelujen tehokkuutta ja laatua siten, että ne palvelisivat entistä paremmin tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarpeita.

Tavoitteena on myös jo aiemmin tehtyjen säästöjen lisäksi 8,5 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä.  

Aalto-yliopiston aloittaessa toimintansa yliopisto panosti palveluihin, jotka mahdollistivat uuden monialaisen yliopiston toiminnan käynnistämisen. Nyt tavoitteena on hyödyntää kolmen yliopiston yhdistymisen synergiaetuja ja laskea palvelujen kustannustaso yhdistymistä edeltävälle tasolle.  Yliopiston rahoitus ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla ja sen rahoitusnäkymät ovat valtiontalouden vaikeuksien vuoksi epävarmat. Tavoitelluilla säästöillä pyritään turvaamaan tutkimuksen ja opetuksen pitkän ajan toimintaedellytykset.

Yhteistoimintaneuvottelut koskettavat kaikkia yliopiston tukipalveluja ja niissä työskenteleviä henkilöitä yliopistossa, korkeakouluilla ja laitoksilla. Neuvottelujen piirissä on noin 1600 henkilöä.  

Neuvottelut eivät koske opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Aalto-yliopistossa työskentelee yhteensä noin 5000 henkilöä.

Palvelutoimintojen uudistamisella pyritään ennen kaikkea tehostamaan ja kehittämään yliopiston tukipalveluja. Uudistamisella voi kuitenkin olla myös vaikutuksia henkilöstömäärään.  Alustavien arvioiden mukaan vähennystarpeeksi arvioidaan enintään 130 henkilöä. Vähennystarpeen arvioinnissa tarkastellaan erityisesti eläköitymisiä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvotellaan organisaatiomuutoksen, tehtävämuutosten ja säästöjen periaatteista.

Lisätietoja:

Vararehtori Ilkka Niemelä

Median yhteydenotot Aalto-yliopiston viestinnän kautta: viestintäpäällikkö Eeva Lehtinen, puh. 050 3217034, eeva.lehtinen@aalto.fi