OKM:n tutkijanuratyöryhmä: Tutkimusjärjestelmässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä tutkijanurien kehittämiseksi

12.2.2016

Tutkijanurien kehittämistä pohtineen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän näkemyksen mukaan tutkijankoulutettujen tehtävät työelämässä tulevat olemaan aiempaa useammin muuta kuin tutkimustehtäviä. Tästä syystä työryhmän näkemyksen mukaan yhä useamman tutkijakoulutettavan pitäisi hankkia monipuolisempaa osaamista ja valmiuksia. Korkeakoulujen ja muun työelämän välistä yhteistyötä tulee syventää osaamispohjaisen kasvun varmistamiseksi. Työryhmä luovutti ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina.

Työryhmän mukaan tohtorikoulutuksen sisältöjä, ohjauksen laatua ja laadunvarmistusta tulee kehittää siten, että tohtorit hakeutuisivat ja pystyisivät entistä useammanlaisiin töihin. Työryhmä esittää, että ministeriöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja työelämän muut organisaatiot tuovat aiempaa vahvemmin näkyville tohtoreiden erilaisia uravaihtoehtoja ja osaamista yhteiskunnassa, jotta tohtoreiden osaamisen tunnistaminen vahvistuu.

Tutkijaksi kouluttautuvien kannattaa tarkastella erilaisia uravaihtoehtoja yhdessä ohjaajan kanssa, hankkia erilaisia valmiuksia tarkastelun perusteella ja tuoda esiin tutkijankoulutuksen tuomaa laaja-alaista osaamista hakeutuessaan akateemisen työympäristön ulkopuolelle.

Muun työelämän edustajien on mahdollista tukea laadukasta koulutusta ja tutkimusta esimerkiksi yhteisten tutkimushankkeiden kautta.

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kannattaa avata opetus- ja tutkimustehtävät kansainvälisesti avoimesti haettavaksi nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kehittää tiedonkeruitaan niin kattamaan korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilökunnan rekrytoinnit.

Työryhmä suosittaa, että ministeriöt luovat kannusteita tutkimuslaitosten henkilökunnalle, jotta nämä osallistuisivat opettajina ja ohjaajina korkeakoulujen ja muiden koulutusorganisaatioiden koulutukseen. Ohjaavien ministeriöiden, tutkimusrahoittajien ja korkeakoulujen pitäisi kehittää kannusteita organisaatiorajat ylittävän yhteistyön syventämiseen ja palkita projekteissa virinneistä yhteistyöratkaisuista.

Yleisinä johtopäätöksinä työryhmä toteaa, että tieteen ja tutkimuksen tekemisen luonne muuttuu kiihtyvällä vauhdilla laajoista globaaleista trendeistä johtuen. Lisäksi tutkimusjärjestelmää muokkaa kansantalouden vaikea tilanne. Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmäämme tehdyistä julkisista panostuksista voidaan yhteistyötä ja työnjakoa tekemällä saada näkyvämpiä tuloksia. Tutkimusjärjestelmässä tarvitaan kokonaisvaltaista ja koordinoitua työtä tutkijanurien kehittämiseksi. Entistä useampi työntekijä myös tutkimustehtävissä työskentelee työuransa aikana eri sektoreilla, eri maissa tai eri aloilla.

Lisätietoja:
johtaja Erja Heikkinen (OKM), p. 02953 30101
opetusneuvos Eeva Kaunismaa (OKM), p. 02953 30226

Tutkijanuran tilannekuva -selvitys