Professoriliiton osasto

Jyväskylän osasto

Jyväskylän osasto

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (=tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat.

Professoriliittoon kuuluu n. 2300 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80%.

Professoriliitto jakaantuu yliopistoittain osastoihin. Jyväskylän yliopiston osastossa oli vuoden 2018 maaliskuussa 217 jäsentä.