Professoriliiton osasto

Jyväskylän osasto

Yhteystiedot

 

Professoriliiton Jyväskylän osaston johtokunta

Mika Lähteenmäki (pj), mika.k.lahteenmaki@jyu.fi

Taina Rantanen (vara-pj), taina.rantanen@jyu.fi

 

Kari Heimonen, kari.o.heimonen@jyu.fi

Raija Hämäläinen, raija.h.hamalainen@jyu.fi

Ari Jokinen, ari.jokinen@jyu.fi

Petri Karonen (sihteeri), petri.k.karonen@jyu.fi

Tommi Kärkkäinen, tommi.p.karkkainen@jyu.fi

Eija Laakkonen, eija.k.laakkonen@jyu.fi 

Terhi-Anna Wilska, terhi-anna.wilska@jyu.fi