Professoriliiton osasto

Oulun yliopiston osasto

Oulun yliopiston osasto

Professoriliiton tehtävänä on toimia professorien ammatillisena yhdyssiteenä ja työmarkkinajärjestönä.

Liitto korostaa tieteellisen tutkimustyön ja siihen perustuvan ylimmän opetuksen merkitystä sekä vaalii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta.