Det allmänna kollektivavtalet för universiteten

27.3.2020

Lönehöjningar:

 • Avtalet följer den allmänna riktlinjen i fråga om löneuppgörelsen
 • Avtalsperiod 1.4.2020–31.3.2022
 • Generella höjningar 1.8.2020 1,1 % och 1.6.2021 1,1 %
 • Lokala potter 1.12.2020 0,5 % och 1.12.2021 0,5 % 
 • Lokala potter enligt arbetsgivarens beslut antingen för den uppgiftsrelaterade löneandelen inklusive kravtillägg eller för den personliga löneandelen
 • Löner i euro (andra än löner enligt lönesystemet för universiteten, YPJ) höjs motsvarande kostnadseffekten 1.8.2020 (1,1 %), 1.12.2020 (0,5 %), 1.6.2021 (1,1 %) och 1.12.2021 (0,5 %)
 • Akademiprofessorernas och akademiforskarnas löner justeras med generella höjningar och lokala potter
 • Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs 1.8.2020 1,6 % och 1.6.2021 1,6 %

Undervisnings- och forskningspersonalen:

 • Den totala arbetstiden ändras fr.o.m. 1.8.2020 1 624 h -> 1 612 h
 • Maximiantalet timmar för kontaktundervisning ändras fr.o.m. 1.8.2020 (professorer 142 h -> 141 h, övriga 455 h -> 452 h, 396 h -> 394 h)

Den övriga personalen:

 • Förlängning av arbetstiden slopas 1.8.2020
 • Arbetsgivaren kan under ett år förordna 12 h mertidsarbete och 8 h utbildning med enkel timlön  med undantag för söndagar, söckenhelger och lördagar under söckenhelgsveckor (år 2020 är antalen 5 h och 3 h)
 • Uppföljningsperiod för maximiarbetstid 12 mån.
 • Uppföljningsperiod för flextid 12 mån.
 • Protokoll för flexibel arbetstid slopas (genomsnittlig arbetstid)

Ytterligare ändringar som gäller hela personalen:

 • Varseltiden för permittering förkortas från 1 månad till 14 dagar
 • Ändringar i mängden fackföreningsutbildningar

Dessutom beslut om följande arbetsgrupper:

Arbetsgrupp som granskar maximiantalet undervisningstimmar och nya undervisningsmetoder

Arbetsgrupp som granskar karriärmodeller och meriteringssätt

Statistikarbetsgrupp 

Textarbetsgrupp