Förbundets styrelse 2021

10.12.2020

Förbundsfullmäktige sammanträdde den 27 november på distans. Denna gång stod ordföranden och vice ordföranden i tur att avgå. Höstfullmäktige valde professor Jukka Heikkilä (Åbo universitet) till förbundets ordförande för följande tvåårsperiod. Till vice ordförande valdes professor Eeva Moilanen (Tammerfors universitet TUNI).

Styrelsens sammansättning 2021 är följande:

Styrelseordförande: Jukka Heikkilä (2021–2022), Åbo universitet (informationssystem)

Styrelsens vice ordförande: Eeva Moilanen (2021–2022), Tammerfors universitet (medicin)

Styrelsens ledamöter och ersättare:

 

LedamotErsättare
Petri Mäntysaari (2018–2021)
Svenska Handelshögskolan 
(handelsrätt)
Markku Vieru (2020–2021)
Lapplands universitet 
(företagsekonomi)
Matti Alatalo (2020–2021)
Uleåborgs universitet
(fysik)
Markus Olin (2018–2021)
Teknologiska forskningscentralen VTT
(modeller för slutförvaring av använt kärnbränsle)
Johanna Moisander (2020–2021)
Aalto-universitetet
(organisationskommunikation)
Edward Hæggström (2018–2021)
Helsingfors universitet 
(fysik)
Jussi Välimaa (2019–2022)
Jyväskylä universitet
(utbildningsforskning)
Kristiina Ilmonen (2021–2022)
Konstuniversitetet
(folkmusik)
Teija Laitinen (2021–2022)
Vasa universitet 
(företagsekonomi)
Erkki Lähderanta (2021–2022)
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
(fysik)
Juha Rouvinen (2021–2022)
Östra Finlands universitet
(kemi)
Reko Leino (30.11.2019–2022)
Åbo Akademi 
(kemi)