Målsättningar inför kommunalvalet 2021: Forskningsbaserad kunskap till nytta för kommuninvånarna – livskraft från universiteten och forskningsinstituten

15.3.2021

 

  • Universitetssamfundens och forskningsinstitutens kunskap finns till förfogande för kommunernas beslutsfattare och invånare. 
  • Kommunernas beslutsfattande baserar sig på forskningsbaserad kunskap.
  • Genom att förstärka kommunernas och universitetens partnerskap och genom att öka forsknings- och utvecklingsprojekt förstärks regionens livskraft och välbefinnande.

Har din kandidat en koppling till forskningsbaserad kunskap?