Universitetsförhandlingarna om kollektivavtalet fortsatte i onsdags – nu behandlas familjeledigheterna

15.3.2022

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 15 mars.

I dag diskuterade förhandlarna frånvaro och familjeledigheter.

FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti.

FOSU:s förhandlingschef Katja Aho betonar att även andra vårdbehov än vården av ett litet barn ska beaktas bättre än för närvarande.

– Det här gäller i synnerhet lön för ledighet för närståendevård och tillfällig vårdledighet.

Förhandlingarna fortsätter den 19 mars.