Dagens teman vid universitetsförhandlingarna – lönesystem och visstidsanställningar

18.3.2022

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 mars.

I dag diskuterade avtalsparterna utvecklandet av lönesystemet och minskningen av den relativa andelen visstidsanställningar.

FOSU:s mål är att utveckla lönerna och lönesystemen med hjälp av ett långvarigare löneprogram, åtgärda flaskhalsar och främja jämställdheten.

– Vi vill stärka universitetens konkurrenskraft som arbetsplatser och föregångare i ett gott arbetsliv som förnyats efter undantagsförhållandena, betonar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

– Över 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen är visstidsanställda. Sätt att korrigera situationen måste också hittas vid kollektivavtalsbordet.

Förhandlingarna fortsätter den 21 mars.