Kollektivavtalet för universitet innehåller en ansvarsfull löneuppgörelse och en reform av familjeledigheterna

8.4.2022

Det allmänna kollektivavtalet för universitet har godkänts av avtalsparterna. Professorsförbundet godkände förhandlingsresultatet i början av veckan. Avtalsperioden är 1.4.2022–31.3.2024. Avtalet kan dock sägas upp så att det löper ut 31.3.2023, om avtalsparterna inte når en överenskommelse om lönehöjningarna för 2023 senast 31.1.2023.

Löneuppgörelsen för 2022 är ansvarsfull. En generell höjning på 1,45 procent betalas 1.6.2022 och en lokal pott på 0,45 procent betalas 1.12.2022. Den lokala potten används enligt arbetsgivarens beslut antingen för den uppgiftsrelaterade lönedelen, som inkluderar tills vidare gällande kravtillägg, eller för den individuella lönedelen. 

– Under de synnerligen exceptionella förhållanden som råder tog vi vårt ansvar och nöjde oss med en måttfull löneuppgörelse, betonar Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä. 

Lagarna som gäller familjeledighetsreformen träder i kraft i början av augusti, och reformen har inkluderats i kollektivavtalet för universitet. Arbetstagaren får en avlönad graviditetspenningsperiod på 40 dagar, och utöver den får båda föräldrarna nu avlönad föräldraledighet i 32 dagar. Familjeledighetsreformen finansieras genom en ändring i semesterpremien. Om arbetsförhållandet avslutas av en orsak som beror på arbetstagaren, såsom egen uppsägning, betalas endast halva semesterpremien.

– Universiteten ville avtala om familjeledighetsreformen för att främja ett jämställt och familjevänligt universitetssamfund, konstaterar förbundets verksamhetsledare Tarja Niemelä. Niemelä är ordförande för FOSU rf:s universitetsdelegation och deltog i avtalsförhandlingarna.