Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar fortsatte på måndagen 27.2

27.2.2023

Förhandlingarna om universitetspersonalens löner fortsatte den 27 februari. I måndags lämnade löntagarorganisationer deras presentation om löneökningar.

JUKO har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften.

Nästa gång löntagarorganisationer och arbetsgivarnas Sivista möter den 1 mars.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har sagt upp det tvååriga kollektivavtalet för universitet den 17 februari.

Medlemmarna i Akavaförbunden, som FOSU representerar, arbetar på universiteten inom bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.