Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på onsdag

2.3.2023

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 1 mars.

– Parterna nådde tyvärr inte samförstånd om löneförhöjningarna, konstaterar ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

FOSU har upprepade gånger betonat att dess mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Under coronatiden gjorde personalen på universiteten extra satsningar i syfte att säkerställa att forskningen och undervisningen var högklassig även under undantagsförhållandena. Under den innevarande regeringsperioden har universitetens antagningsmängder ökat, och det finns planer på att öka antalet nybörjarplatser ytterligare, fördubbla utbildningen av doktorer och tredubbla antalet internationella studerande.

Aho påpekar att kollektivavtalet sades upp den 17 februari, vilket innebär att parterna i fortsättningen inte längre förhandlar endast om lönerna, utan även om bland annat avtalsbestämmelserna och avtalsperiodens längd, dvs. om hela kollektivavtalet. Nästa gång möts löntagarorganisationerna och universitetsarbetsgivarnas företrädare Bildningsarbetsgivarna den 13 mars.

FOSU, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har sagt upp kollektivavtalet för universitet så att det går ut i slutet av mars.

Av uppsägningen av avtalet följer också att om parterna inte når ett förhandlingsresultat, övergår personalen vid universiteten till avtalslöst läge den 1 april. Då iakttas det gamla tjänste- och arbetskollektivavtalet på arbetsplatserna fram tills dess att det nya avtalet är färdigt. I ett avtalslöst läge är också organisationsmässiga åtgärder möjliga.