Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på onsdag den 22 mars

22.3.2023

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 22 mars.

FOSU:s mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraft för alla universitetsanställda. Nästa gång möts löntagarorganisationerna och universitetsarbetsgivarnas företrädare Bildningsarbetsgivarna den 24 mars.

FOSU, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har den 17 februari sagt upp kollektivavtalet för universitet så att det går ut i slutet av mars.

Av uppsägningen av avtalet följer att om parterna inte når ett förhandlingsresultat, övergår personalen vid universiteten till avtalslöst läge den 1 april. Då iakttas det gamla tjänste- och arbetskollektivavtalet på arbetsplatserna fram tills dess att det nya avtalet är färdigt. I ett avtalslöst läge är också organisationsmässiga åtgärder möjliga