Uppgörelse om löneförhöjningarna till 34 000 universitetsanställda uppnåddes på fredagen 24.3

27.3.2023

En uppgörelse uppnåddes i förhandlingarna om löneförhöjningarna till 34 000 löntagare vid universiteten på förmiddagen på fredagen den 24 mars.

Vi berättar om den tvååriga avtalslösningens innehåll när alla parters förvaltningar har godkänt den. FOSU:s delegation för universitetssektorn och styrelse sammanträder den 28 mars.

Om universitetens allmänna kollektivavtal förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.