Jobb

Universitetsprofessorers anställningsförhållande är av typen arbetsavtalsförhållande. Den största delen av de anställda vid forskningsinstitut står i tjänsteförhållande.

Professorsförbundet driver och bevakar sina medlemmars intressen i löne- och arvodesfrågor samt i ärenden som gäller anställningsförhållanden, arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter.
 
Professorernas arbete definieras i bl.a. följande författningar och bestämmelser:
  • Universitetslagen
  • Universitetens instruktioner
  • Allmänt kollektivavtal för universiteten
  • Regelverk för forskningsinstituten
  • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal
  • Arbetsavtalslagen
  • Övrig arbetslagstiftning