Altereningsledigt

Alterneringsledigheten är ett arrangemang, där arbetstagaren i överensstämmelse med ett alterneringsavtal, som han eller hon ingått med sin arbetsgivare, för viss tid befrias från de uppgifter som hör till anställningen och arbetsgivaren samtidigt, för motsvarande tid, anställer en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå. Alterneringsledighetens längd är 100–360 kalenderdagar. En person som återgår från en alterneringsledighet har rätt till det tidigare arbetet eller därmed jämförbart arbete.

Läs mera (på finska)