Professorernas förutsättningar för gott arbete

Professorerna arbetar vid universitet och andra forskningsorganisationer. Universitetslagen fastställer uppgifterna för professorer som arbetar vid universitet: professorerna ska bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. Det finns också professorer på ledande poster vid universiteten och andra forskningsorganisationer. 

För att en professor ska kunna göra sitt bästa bör universitetet/forskningsinstitutet erbjuda professorn förutsättningar för gott arbete. 

 

Möjlighet att fokusera på kärnuppgifterna

 

– Forskningen och undervisningen fria från ideologisk, politisk och ekonomisk makt 

– Möjlighet till regelbundna forskningsperioder utan undervisning och administrativt arbete 

– Hanterlig arbetsbelastning 

– Möjlighet till tillräcklig fritid 

 

Resurser för långsiktigt arbete 

 

– Resurser för planering av forskningsprojekt och finansieringsansökan  

– Högkvalitativa arbetsredskap och goda resurser för resor, utrustning och tillbehör 

– Stödtjänster för administration och forskning 

– Möjlighet till eget arbetsrum 

 

Rättvisa arbetsvillkor 

 

– Rättvis personalpolitik 

– Tillsvidare gällande arbets-/tjänsteförhållande 

– Sägs inte upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker 

– Lön efter arbetets kravnivå 

– Upphovsrätten hör till upphovsmannen 

 

Bra arbetsgemenskap 

 

– Deltagande i viktigt beslutsfattande 

– Aktuell information 

– Fungerande praxis på arbetsplatsen

– Utrymme för kreativitet, mod och osäkerhet 

– Lika, jämställt och rättvist bemötande

 

 

Godkänt av Professorsförbundets styrelse 11.12.2018