Medlemskap

Till medlem i Professorsförbundet antas universitets- och högskoleprofessorer, eller forskare och undervisande personer i motsvarande ställning. Även forskningsprofessorer inom forskningsinstitut kan ansluta sig under vissa förutsättningar.

 
Medlemsanslutningen steg för steg:

1. Fyll i och skicka in e-blanketten för medlemsansökan.

2. Skriv ut och fyll i den fullmakt som behövs för debitering av medlemsavgiften. Med fullmakten låter Du Din arbetsgivare göra innehållning av medlemsavgiften av Din lön för Professorsförbundets räkning.

3. Scan Din fullmakt och skick den krypterad till förbundet (för närmare instruktioner, titta på Securemail här): professoriliitto (at) professoriliitto.fi. Alternativt, Du kan posta fullmakten till adressen Professorsförbundet, Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors.

Medlemsförmånerna ser Du här!