Bli medlem

Vänligen observera att genom att fylla i dessa uppgifter medger du till förbundets hantering av dina uppgifter i dina medlemskapsaffärer. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jag är också medlem av följande AKAVA-förbund, vilket medför nedsätting av Professorsförbundets medlemsavgift:

*
*
*
*
*

Som medlem i arbetslöshetskassan har Du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet eller permittering. Kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Som medlem kan Du vara i endast en arbetslöshetskassa.

Om Du vill skilja från Ditt nuvarande fackförbund, vänligen tar kontakt med Ditt fack direkt.

*
*

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska

Så här skickar du fullmakten till Professorsförbundet

Med fullmakten låter Du Din arbetsgivare göra innehållning av medlemsavgiften av Din lön för Professorsförbundets räkning.

Scan Din fullmakt och skick den till förbundet: mia.rikala (at) professoriliitto.fi. Alternativt, Du kan posta fullmakten till adressen Professorsförbundet, Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors.

Konfidentiella meddelande skickar du säkrast till Professorsförbundet via vår skyddade e-postförbindelse på adressen https://www.securemail.fi. Bifoga till e-posten bilagan i antingen jpg-, png-, pdf- eller i tif-format. Användningen av tjänsten kräver registrering. När du registrerar dig, får du ett meddelande till din e-postadress som innehåller en personlig länk till tjänsten. Länken gäller i 10 dagar i taget.

 Medlemsansökan  (202 kB)
PDF-fil Medlemsansökan (pdf)  (165 kB)
PDF-fil Fullmakt  (155 kB)