PDF-fil Fennia anvisning  (267 kB)

Medlemsförmåner

Intressebevakning

 • Intressebevakning i frågor som gäller avlöning och anställningsvillkor
 • Förtroendemän och lokalavdelningar till hands på arbetsplatserna
 • Vetenskaps- och utbildningspolitisk intressebevakning

Anställningsskydd

Försäkringsskydd

 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Yrkesrelaterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring  
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden i Fennia
  Vårdaren ger råd när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall och bokar tid åt dig. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5000
 • Reseförsäkring för fritiden i Fennia
  Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias reseassistans. 24h, +358 10 503 5503. Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts. 
  Försäkringsbevis: asiakaspalvelu.yritys@fennia.fi, tel. 010 503 8818.
 • Frivilliga gruppförsäkringar

Information och utbildning

Övrigt

PDF-fil Professoremblem  (229 kB)