Fennia från 1.1.2019

PDF-fil Anvisning  (364 kB)

Medlemsförmåner

Intressebevakning

 • Intressebevakning i frågor som gäller avlöning och anställningsvillkor
 • Förtroendemän och lokalavdelningar till hands på arbetsplatserna
 • Vetenskaps- och utbildningspolitisk intressebevakning

Anställningsskydd

Försäkringsskydd

 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Yrkesrelaterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring  
 • Olycksfallsförsäkring för fritiden i Fennia
  Vårdaren ger råd när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall och bokar tid åt dig. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5000
 • Reseförsäkring för fritiden i Fennia
  Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst för utlandsresenärer +358 10 503 5503 (24/7)
  Försäkringsbevis: yrityspalvelukeskus@fennia.fi, tel. 010 503 8818.
 • Frivilliga gruppförsäkringar

Information och utbildning

Övrigt

PDF-fil Professoremblem  (229 kB)