Arbetslöshetsförsäkring

Alla de medlemmar som inte hör till någon annan arbetslöshetskassa får via förbundet en arbetslöshetsförsäkring i Lärarnas arbetslöshetskassa. Försäkringen ingår i förbundets medlemsavgift. Ifall en medlem som hör till en annan kassa vill ansluta sig till Lärarnas arbetslöshetskassa, bör Professorsförbundets byrå kontaktas.