Telefonrådgivning

Professorsförbundet har ingått ett avtal med Advokatbyrå EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY om telefonrådgivning i juridiska frågor för privatlivet. Genom att i förväg förhöra sig om rättigheter och skyldigheter besparas medlemmarna från tvister och skador och rättsskyddet främjas. För medlemmarna i Professorsförbundet är servicen gratis.

Ring till Eversheds byrå, telefon

Helsingfors                         010 6841 400

Tavastehus                         010 6841 401 

Jyväskylä                            010 6841 402 

Tammerfors                        010 6841 403 

Åbo                                    010 6841 404