TIEDE

Om det i din familj finns två medlemmar av Professorsförbundet, kan du kontakta förbundets byrå för byte av tidskrift.

Som medlem har du numera också möjlighet att gratis få den digitala faksimilutgåvan av TIEDE, på webben och på iPad. Du får rätt att läsa det senaste digitala numret av tidskriften och tillgång till arkivet för resten av året.