Det mobila medlemskortet

Du kan hitta medlemskortet för Professorsförbundet i appen Member+. I appen kombineras Professorsförbundets mobila medlemskort och förmånerna i Akavaförbundens medlemsförmånstjänst, Member+.

Du kan ladda ned det mobila medlemskortet på adressen https://app.memberplus.fi. Följ instruktionerna på webbsidan.

För hjälp, vänligen se FAQ-avsnittet på https://memberplus.fi/mobiili-faq/.

Du behöver ditt medlemsnummer och lösenord för att installera kortet. Om du har glömt dessa, kan du fråga efter dem från professoriliitto@professoriliitto.fi.

Än så länge finns tjänsten tyvärr endast tillgänglig på finska.