Professorerna

Professorernas förutsättningar för gott arbete

Professorerna arbetar vid universitet och andra forskningsorganisationer. Universitetslagen fastställer uppgifterna för professorer som arbetar vid universitet: professorerna ska bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. Det finns också professorer på ledande poster vid universiteten och andra forskningsorganisationer.

För att en professor ska kunna göra sitt bästa bör universitetet/forskningsinstitutet erbjuda professorn förutsättningar för gott arbete.

Möjlighet att fokusera på kärnuppgifterna

– Forskningen och undervisningen fria från ideologisk, politisk och ekonomisk makt

– Möjlighet till regelbundna forskningsperioder utan undervisning och administrativt arbete

– Hanterlig arbetsbelastning

– Möjlighet till tillräcklig fritid

Resurser för långsiktigt arbete

– Resurser för planering av forskningsprojekt och finansieringsansökan 

– Högkvalitativa arbetsredskap och goda resurser för resor, utrustning och tillbehör

– Stödtjänster för administration och forskning

– Möjlighet till eget arbetsrum

Rättvisa arbetsvillkor

– Rättvis personalpolitik 

– Tillsvidare gällande arbets-/tjänsteförhållande

– Sägs inte upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

– Lön efter arbetets kravnivå

– Upphovsrätten hör till upphovsmannen

Bra arbetsgemenskap

– Deltagande i viktigt beslutsfattande

– Aktuell information

– Fungerande praxis på arbetsplatsen

– Utrymme för kreativitet, mod och osäkerhet

– Lika, jämställt och rättvist bemötande

 

Godkänt av professorsförbundets styrelse 11.12.2018