Professorsmatrikeln

Professorsmatrikeln kan läsas på webbaddressen http://matrikkeli.professoriliitto.fi/verkkomatrikkeli.

Medlemmarna kan ta del av matrikelns innehåll med ingångskoder som är gemensamma för alla.  Medlemmar kan be om koderna på adressen professoriliitto (at) professoriliitto.fi

Medlemmarna kan själva uppdatera de egna uppgifterna i matrikeln genom att använda sina individuella koder på adressen http://matrikkeli.professoriliitto.fi/