Tes-neuvottelujen tekstikysymyksissä ei vielä edistymistä

16.10.2013

JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 6/2013

16.10.2013
           
 
Yliopistosektorin työehtosopimusneuvotteluita jatkettiin 16.10. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt esittelivät työnantajalle näkemyksiään sopimuskaudelle perustettavien työryhmien toimeksiannoista.
 
- Toimeksiantojen osalta ei päästy vielä yksimielisyyteen. Varsinaisten tekstimuutosten osalta käytiin myös vilkasta keskustelua. Osapuolet ovat edelleen tekstikysymyksissä etäällä toisistaan, kertoo neuvottelupäällikkö Vesa laine.
 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti neuvottelujen takaraja on ensi viikon perjantaina eli 25.10. Yliopistosektorilla neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran perjantaina 18.10. Myös ensi viikolle on sovittu tapaamisia.
 
 
Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.