Liiton hallitus kokoontui 11.10.

14.10.2019

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja järjestöjen valmiutta nostaa työtaisteluvalmiutta. Yliopistojen lakkotoimikuntien koulutuskierros on meneillään.

  • Käsitteli liiton talousasioita, mm. sijoitustoimintaa.

  • Keskusteli liiton toiminnasta vuonna 2020. Toimintasuunnitelma tulee seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.

  • Merkitsi tiedoksi Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta -väliraportin.

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: pääministeri Rinne, Unifin toiminnanjohtaja, TY:n rehtori.

  • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustajia on osallistunut 17.9. Säätytalon edessä budjettiriiheen liittyvään mielenilmaukseen.

  • Sai terveiset HERSCin (Higher Education & Research Standing Committee) kokouksesta.

  • Valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan liiton lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020 - 2023.