Yt-neuvottelut luovat yliopistoihin pelon ilmapiiriä

11.11.2013

TIEDOTE 11.11.2013

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
Professorit ja Tieteentekijät:
Yt-neuvottelut luovat yliopistoihin pelon ilmapiiriä
 
Yhteistoimintaneuvottelut ovat olleet kovin monen yliopiston arkipäivää tänä syksynä. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto muistuttavat, että kvartaalitalouden periaatteet soveltuvat huonosti yliopistoihin. Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat pitkäjänteistä työtä, ja henkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä. Työntekijöiden vähentämiseen tähtäävät yt-menettelyt luovat yliopistoyhteisöön epävarmuutta ja pelon ilmapiiriä.
Tampereen teknillisessä yliopistossa on käyty neljät yhteistoimintaneuvottelut vuoden sisällä. Aalto-yliopistossa on tänä vuonna neuvoteltu monen eri yksikön rakennemuutoksista ja niihin liittyvistä henkilöstövaikutuksista. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa yt-neuvottelut ovat kohta päättymässä. Åbo Akademi aloitti laajat koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut lokakuun lopussa. 
-          Henkilöstö tekee yliopiston tuloksen. Tästä huolimatta näyttää siltä, että yliopistotyönantaja näkee henkilöstön lähinnä kulueränä tilinpäätöksissä.
Irtisanomis- ja lomautusuhat eivät voi olla vaikuttamatta henkilöstön työmotivaatioon ja sitoutumiseen. Yt-neuvottelut lyövät myös leiman, joka heijastuu opiskelijoiden ja pyrkijöiden mielikuviin kyseisestä yliopistosta.
-          Opetus- ja tutkimustyöstä ja muista asiantuntijatehtävistä leikkaaminen ei ole oikea ratkaisu. Se vaikuttaa suoraan yliopiston menestystekijöihin ja sopii erittäin huonosti yhteen myös valmistumisaikojen lyhentämisvaatimusten kanssa.
Hallituksen rakennepaketissa halutaan lisätä 55 opintopistettä vuodessa suorittavien opiskelijoiden osuutta. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto muistuttavat, että tätä tavoitetta ei saavuteta väkeä vähentämällä. Opiskelijoiden ja opettajien lukumääräsuhde on yliopistoissamme jo nyt paljon huonompi kuin keskeisissä kilpailijamaissa.
-          Ymmärrämme, että yliopistojen talous on ollut tiukoilla: yliopistoindeksi puolitettiin viime vuodeksi ja täksi vuodeksi se jäädytettiin kokonaan. Ensi vuoden alusta indeksi kuitenkin palaa turvaamaan perusrahoitusta. Yliopistojen ei pidä tehdä hätiköityjä ratkaisuja. 
 
LISÄTIETOJA:  
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 750 8284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773