Liiton hallitus kokoontui 8.11.

11.11.2019

Kokouksessaan hallitus     

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: SA:n johto, OKM:n ylijohtaja; HY:n hallintojohtaja; ÅA:n rehtori, JY:n rehtori.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnot valtion talousarviosta vuodelle 2020 ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustaja on osallistunut SA:n järjestämään tilaisuuteen julkaisujen avoimesta saatavuudesta ja vastuullisesta tutkijanarvioinnista tutkimusrahoituksen näkökulmasta.
  • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2020. Valtuusto käsittelee molempia 29.11. kokouksessaan.
  • Käsitteli liiton TES-tavoitteita.
  • Valitsi Vuoden Professorin 2020. Valinta julkistetaan Communicatio Academica -tilaisuudessa Vaasassa 17.1.2020.
  • Käsitteli Professorin työ yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa -raporttia. Raportti käsitellään valtuuston kokouksessa.
  • Keskusteli Acatiimi-lehden kehittämisestä.