Liiton hallitus kokoontui 3.4.

3.4.2020

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi liiton sidosryhmätapaamiset: Taideyliopiston johto, LY:n johto.
  • Merkitsi tiedoksi Taideyliopiston urajärjestelmän tilanteen ja liiton toimenpiteet.
  • Merkitsi tiedoksi LY:n YT-tilanteen ja liiton jäsentilaisuuden.
  • Sai tiedoksi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen. Yliopistosektorilla ja valtion sektorilla on saavutettu sopimukset.  
  • Käsitteli liiton palkkaselvitystä.
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2019.
  • Hyväksyi valtuuston kevätkokouksen esityslistan.
  • Keskusteli Acatiimi-lehden kehittämisestä.
  • Käsitteli henkilöstöasioita.