Tutkimuksen edellytyksistä ja laadukkaasta koulutuksesta huolehdittava osana hallituksen tukipaketin toimeenpanoa

3.6.2020

Professoriliitto kiittää hallitusta arvokkaasta tukipaketista korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. 

Suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa huolehtia korkeatasoisen opetuksen lisäksi myös tutkimuksen tekemisen edellytyksistä. Tässä hallituksen panostukset muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekarttaan tulevat tarpeeseen, mutta rahoituksen lisäksi tutkimuksen tekeminen vaatii myös aikaa. 

Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto esittää huolensa tutkimuksen edellytyksien kehityksestä.

- Osaavaa opetushenkilökuntaa ei niin vain palkata yliopistojen ulkopuolelta. Voi siis syntyä paine siirtää resursseja tutkimuksesta opetukseen. Tämä olisi huono kehityssuunta ja se on vältettävä, toteaa Kivistö-Rahnasto. 

Professoriliitto on jo aiemmin nostanut esille, ettei professoreilla löydy riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen työajan täyttyessä esimerkiksi opetus- ja hallintotehtävillä sekä entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen hankkimisella. 

Hallituksen päätös lisärahoituksesta tuli kevätlukukauden jo päätyttyä. Syksyllä yliopistoilla on edessä mittava ponnistus tilanteessa, jossa koronakriisi on jo ennestään vaatinut yliopistojen henkilöstöltä ja johtajilta merkittävää venymistä. 

Vain tasokkaat ja hyvinvoivat yliopistoyhteisöt pystyvät luomaan koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua. Opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiin sekä henkilöstön jaksamiseen on nyt syytä kohdistaa erityistä huomiota. 

Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757; 

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725