Elokuun alusta 1,1 % yleiskorotus

3.8.2020

Elokuun alusta maksetaan valtiolla ja yliopistoissa 1,1 prosentin yleiskorotus.  

Yliopistosektorilla sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 3,2 prosenttia. Korotukset maksetaan seuraavasti:

  • Yleiskorotukset 1.8.2020 1,1 % ja 1.6.2021 1,1 %
  • Paikalliset erät 1.12.2020 0,5 % ja 1.12.2021 0,5 %

Paikalliset erät toteutetaan työnantajan esittämällä tavalla tehtäväkohtaisiin palkanosaan mukaan lukien vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan.

Yliopistosektorilla kokonaistyöajassa olevien työaika vähenee 1.8. alkaen 1624 tunnista 1612 tuntiin (ns. kikyn puolipoisto). Samalla professoreiden kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä lukuvuodessa pienenee 142 tunnista 141 tuntiin.

Valtiolla sopimuskauden palkankorotukset maksetaan seuraavasti:

  • Yleiskorotukset 1.8.2020 1,1 % ja 1.6.2021 0,97 %
  • Virastoerä 1.5.2021 1,0 % 

Mikäli virastoerästä ei saavuteta neuvottelutulosta, raha jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Valtiolla ns. kiky-tunnit poistuvat 1.10.2020.