Liiton hallitus kokoontui 18.9.

21.9.2020

Kokouksessaan hallitus 

  • Keskusteli liiton toiminnan painopisteistä vuonna 2021. Toimintasuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.

  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.

  • Käsitteli jäsenten ajankohtaisia muutoksenhakutapauksia ja päätti liiton osallistumisesta mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin.

  • Täydensi liiton tekijänoikeustyöryhmää Aalto-yliopiston edustajalla.

  • Merkitsi tiedoksi Suomen Akatemian johdon tapaamisen.

  • Merkitsi tiedoksi, että liitto on yhdessä Sivistan kanssa järjestänyt Akateemisen johtamisen seminaarin 15.9.