Liiton hallitus kokoontui 8.10.

9.10.2020

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma ja budjetti päätetään seuraavassa kokouksessa.
  • Kävi lähetekeskustelun liiton teettämästä selvityksestä, joka käsittelee professoreiden ja akateemisten johtajien rekrytointeja. Selvitys tulee uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.  
  • Sai terveiset HERSCin ja pohjoismaisten yliopistosektoreiden järjestöjen virtuaalikokouksista.
  • Merkitsi tiedoksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kirjallisen kysymyksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista.
  • Sai tiedoksi Akavan teettämän selvityksen, joka käsittelee yliopistojen johdon sukupuolijakaumaa.
  • Sai tiedoksi työmarkkinatilanteen.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: HY:n kansleri, Unifi, Sivista.