Professori Jaana Hallamaa jatkaa Professoriliiton valtuuston puheenjohtajana

14.10.2020

Professori Jaana Hallamaa on uudelleenvalittu Professoriliiton valtuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022. Hallamaa toimii sosiaalietiikan professorina Helsingin yliopistolla. Hän on ollut reilut 10 vuotta Professoriliiton eri luottamustehtävissä. 

Jaana Hallamaa iloitsee jatkokaudestaan. Hän näkee Professoriliiton toiminnan ja roolin entistäkin tärkeämpinä.

- Uuden yliopistolain jälkeinen tilanne on muuttanut yliopistojen toimintakulttuuria ja professorien asemaa. Laki on heikentänyt ajatusta akateemisesta yhteisöstä ja esimerkiksi keskinäinen kilpailu on kasvanut, Hallamaa toteaa.

Hän sanoo, että viime vuosien aikana on vaikuttanut yhä voimakkaammin siltä, ettei yliopistoja enää nähdä kansakunnan tutkimuksellisena ja sivistyksellisenä selkärankana, vaan välineenä menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja työvoiman kouluttajana. Tämä ilmenee muun muassa Suomen hallituksen tempoilevana yliopistopolitiikkana.  

- Professoriliitto on pitänyt esillä akateemisen tutkimuksen ja sivistyksen arvoja. Tuntuu siltä, että yliopistojen rehtorit tahtovat olla mieliksi rahoittajille. Yliopistojen kiristyvä tilanne näkyy siinä, että yliopistoista kuuluu kuinka professorit joutuvat erityyppisiin vaikeuksiin. Tässä liiton edunvalvonta ja työntekijän puolustaminen korostuvat uudella tavalla, Hallamaa sanoo.

Jaana Hallamaan mukaan on keskeistä pitää kiinni siitä, että yliopisto edustaa akateemista yhteisöä. Professoriliitto työskentelee vahvistaakseen ja korostaakseen tätä ajatusta. Omistautuneisuus asialle näkyy Hallamaan mielestä esimerkiksi siinä, kuinka sitoutuneita professorit ovat omalle työlleen.

Hän kiittelee liiton eri toimijoita, jotka ovat aktiivisesti käyttäneet mahdollisuutta päästä päättäjien puheille ja rakentaneet luottamuksellisia suhteita.

- Professoriliitto on yhteistoimija, ei vastakkain asettelija. Tulevaisuudessa yhteistyö joka tasolla on entistäkin tärkeämpää. Tähän Professoriliitto tarjoaa todella hyvät edellytykset paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Mielestäni on äärimmäisen innostavaa ja kiinnostavaa olla osa tieteenalarajat ylittävää foorumia.